taśmowe

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE (taśmociągi, transportery taśmowe)

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 12.41.21Przenośniki taśmowe dzięki prostej budowie, dużej niezawodności, względnie małemu zużyciu energii, są podstawowym środkiem transportu dla wielu rodzajów materiałów. Mają szerokie zastosowanie nie tylko w górnictwie, rolnictwie, energetyce, hutnictwie oraz w innych gałęziach przemysłu (zakłady chemiczne, porty przeładunkowe, place składowe itp.) ale także jako element linii montażowych w zakładach specjalizujących się w produkcji np. elektroniki, sprzętu RTV i AGD, żywności itp.

Oferujemy taśmociągi o szerokiej gamie konstrukcji nośnych, z różnorakim typem wymiarów, taśm, rozwiązań układów napędowych i sterujących w zależności od warunków środowiska pracy, potrzeb oraz wymagań klienta.

zdjęcie nr2

Dobrym przykładem przenośnika z naszej oferty jest tzw. przenośnik wysuwny przeznaczony do samochodowego załadunku i wyładunku paczek, worków pocztowych oraz innych podobnych załadunków, nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia przenośnika. Zasadniczą zaletą tego typu przenośników jest ich zmienna długość. Umożliwia to bardzo wygodny i szybki przeładunek magazynowy towarów oraz ogranicza liczbę zaangażowanych pracowników do dwóch osób.  Przy wykorzystaniu przenośników wysuwnych w porze zimowej występują znaczne oszczędności ciepła, gdyż otwieranie śluz przeładunkowych występuje tylko w momencie krótkiego przeładunku. Dodatkowo przenośniki wysuwne na kołach pozwalają na dowolne ich przemieszczanie i optymalne ustawienie względem stanowiska załadowczo-wyładowczego, co daje możliwość stosowania jednego przenośnika do obsługi kilku stanowisk. Natomiast przenośniki wysuwne w wykonaniu na podporach o zmiennej wysokości umożliwiają dostosowanie jego wysokości roboczej do uwarunkowań zewnętrznych magazynu i wysokości pojazdu. Wersja z mechanizmem podnoszenia daje możliwość pracy przenośnika pod kątem.

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 12.41.47Przenośniki taśmowe definiuje się jako urządzenia służące do ciągłego transportu na taśmie materiałów sypkich, w kawałkach, zbrylonych lub stałych po określonym torze a pozyskiwanych podczas różnego rodzaju procesów technologicznych.

Ponadto przenośniki taśmowe coraz częściej są produkowane jako przenośniki z taśmą tzw. „modularną”. Jest to taśma składająca się z elementów wykonanych z różnych tworzyw sztucznych. Elementy te dają się łączyć w taśmy o określonej długości i szerokości, a także mogą być wyposażone w różnego rodzaju zabieraki czy burty boczne. Stosowane są często w przemyśle spożywczym gdyż mogą być wykonane z materiałów posiadających atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Inną odmianą przenośników taśmowych są przenośniki z taśmą stalową w różnych wariantach wykonania taśmy (taśmy siatkowe , trapezowe, modularne). Stosowane są wszędzie tam gdzie transportowany produkt jest poddawany obróbce termicznej lub jest poddawany suszeniu czy stygnięciu. Znajdują one zastosowanie w przemyśle cukierniczym, piekarniach, suszarniach, fabrykach zniczy, lakierniach itp.Zrzut ekranu 2014-05-02 o 12.41.56