ślimakowe

PRZENOŚNIKI ŚRUBOWE (ślimakowe, spiralne)
Przenośniki śrubowe nazywane również przenośnikami ślimakowymi lub spiralnymi, znajdują zastosowanie w transporcie drobnoziarnistych sypkich produktów jak zboża, mąka, piasek itp., oraz materiałów takich jak melasa. W specjalnym wykonaniu mogą być stosowane również do transportu wiórów z obrabiarek do metalu. Przenośniki śrubowe poziome (dopuszczalny kat pochylenia 20°) z obracającym się wałem w normalnym wykonaniu wyposażone są w otwór zasypowy i otwór odprowadzający transportowany materiał.

Przenośniki śrubowe są wykonywane jako;
– przenośniki transportujące,
– dozowniki śrubowe,
– mieszalniki ślimakowe.

Wszystkie przenośniki wykonujemy zawsze według indywidualnych potrzeb klienta. Proces wykonania przenośnika składa się z następujących faz:
– wizyta w miejscu przeznaczenia przenośnika i zwymiarowaniu miejsca jego zamontowania;
– projekt przenośnika;
– zatwierdzenie projektu przez zamawiającego;
– wykonanie fizyczne przenośnika;
– dostawa i montaż przenośnika u zamawiającego (wg indywidualnych ustaleń).