Diagnostyka i serwis maszyn

diagnostyka fotka 1

Drgania są bardzo dobrym wskaźnikiem stanu maszyny. Przy użyciu Detector III, można monitorować zarówno drgania maszyn zgodnie z norma ISO 10816 jak i stan łożysk z wykorzystaniem analizy obwiedni sygnału. Zarejestrowane sygnały mogą być użyte do analizy w domenie czasu i częstotliwości. Pozwala to na wykrycie błędów osiowania maszyn, niewyważenia, wczesnych uszkodzeń łożysk i problemów dotyczących kół zębatych. Rejestrowane mogą być również inne parametry takie jak temperatura i prędkość obrotowa. Można zdefiniować i obserwować pasma częstotliwości w zakresie od 0.1 Hz do 20 kHz. FAG Detector III może zapisać do 1600 punktów pomiarowych i do 270 przebiegów czasowych. Po zakończeniu rundy pomiarowej dane są przesyłane do programu Trendline, gdzie są przetwarzane, przedstawiane graficznie i analizowane.
Istnieje wiele przyczyn nieplanowanych postojów maszyn. Jednak znaczna ich ilość spowodowana jest pośrednio lub bezpośrednio niewyważeniem lub błędami osiowania. Podczas pracy niewyważenie może powodować znaczne wibracje co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia np. zmęczeniowego uszkodzenia łożysk. Uszkodzenie maszyny powoduje nieplanowany postój i straty produkcji. Za pomocą przyrządu FAG Detector III nie tylko wykrywamy nieprawidłowy stan maszyny ale również w łatwy i wydajny sposób można go usunąć. Za pomocą Detektora III wyważamy elementy obrotowe w łożyskach własnych. Świadczymy również usługi osiowania maszyn.
Świadczymy usługi w zakresie monitoringu okresowego i interwencyjnego stanu maszyn w celu zapobiegnięcia awariom poprzez planowanie okresowych wymian łożysk.

Usługa ta polega na:

  • pomiarze drgań w zdefiniowanym punkcie pomiarowym maszyny i zapisaniu ich przez przyrząd,
  • wyznaczeniu wartości średniej prędkości i przyspieszenia drgań oraz sygnału obwiedni (tzw. wartości charakterystyczne),
  • pomiarze i zapisaniu temperatury.

Po zakończeniu pomiaru, wartości charakterystyczne i zapisane przebiegi czasowe są przesyłane do komputera gdzie są przetwarzane, przedstawiane graficznie i analizowane przy użyciu oprogramowania Trendline. Dokładne ustawienia dotyczące punktu pomiarowego systemu który ma być nadzorowany są przechowywane w konfiguracji . Dla każdego punktu pomiarowego zapisane są czułość czujnika jak i wartości progowe alarmów. Konfiguracja jest tworzona za pomocą oprogramowania Trendline i przesyłana do Detector’a przed pomiarem. Konfiguracja punktu pomiarowego jest wybierana z menu Detector’a i rozpoczynany jest pomiar. Detector zapisuje sygnały w zakresie pomiarowym i oblicza wartości charakterystyczne. Wartości te są zapisywane i przesyłane do komputera po zakończeniu rundy pomiarowej. Dla każdego punktu pomiarowego, nowo zmierzone wartości charakterystyczne są porównywane z wartościami progowymi alarmów określonymi dla danego punktu. Przekroczenie progu jest wyświetlane: w Detektorze (alarm główny) i oprogramowaniu Trendline (alarm wstępny i główny). Nowe wartości charakterystyczne są zapisywane w programie Trendline. Wartości te mogą być przedstawiane graficznie w oprogramowaniu Trendline w zależności od czasu pomiaru.

diagnostyka fotka 2
Diagnostyka wibrometryczna ma szczególnie zastosowanie do wykrywania wad łożysk, niewyważenia, niewspółosiowości itp. W takich maszynach jak:
diagnostyka fotka 3

  • Pompy
  • Silniki
  • Wentylatory
  • Obrabiarki
  • Sprężarki
  • Itp.