Zestawy krążnikowe gładkie dolne

zestawy-dolne

Bt ⌀ krążnika L E
400 ⌀89,⌀108 500 700
500 ⌀89,⌀108 600 800
650 ⌀89,⌀108⌀133 750 950
800 ⌀89,⌀108⌀133 950 1150
1000 ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 1150 1350
1200 ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 1400 1600
1400 ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 1600 1800
Przykład oznaczenia
Bt650/⌀108/C/W